Osmanlı Döneminde Mimarlık Mirasını Koruma Yaklaşımları - 1.Bölüm - Doç. Dr. DENİZ MAZLUM