Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

Şubemizin kuruluş yılları olan "1. ve 2. Dönemler: 1955-1957/1957-1958" dönemlerine ilişkin kayıtlar, ne yazık ki bulunamıyor. Ancak bu iki Dönemin yönetim kurullarının Genel Merkez atamasıyla oluşturularak görev yaptıklarını ağabeylerimizin anlatımlarından biliyoruz. O yıllarda Oda merkezi de İstanbul'da bulunduğundan merkez ya da şube yöneticileri ayırımını anlatımlarından çıkartabilmek bugün için zor görünüyor. Arşivimizdeki karar defterleri, 1958 yılı çalışmalarını içeren 3. Dönem'den başlıyor. Çalışma Dönemlerine ilişkin tarihleri ve görev alan üyeleri bu dönemden itibaren veriyoruz.


2.Dönem (22.12.1956-21.12.1957)

İdare Heyeti Reisi Faruk Akçer (56)
Umumi Katip Tekin Aydın (125)
Muhasip Aza : Ercümend Bigat (197)
Aza Perran Doğancı (292)
Aza Gazanfer Erim 261)
Aza Altay Erol (11)
Aza Veysi Selimoğlu (73)


3. Dönem (02.01.1958-17.12.1958)

İdare Heyeti Reisi: Faruk Süreyya Akçerumumi
Katip: Tekin Aydın (İstifa 03.02.1958)
Umumi Katip: Sadi Ulkay (03.02.1958'den İtibaren)
Muhasip: Ercüment Bigat
Üye: Gazanfer Erim
Üye: Muhittin Güven (İstifa 03.02.1958)
Üye: Adnan Kuruyazıcı
Üye: Faruk Sırmalı
Üye: Ertuğrul Menteşe(03.02.1958'den İtibaren)


4. Dönem (02.01.1959-30.01.1960)

İdare Heyeti Reisi: Faruk Süreyya Akçer
II.Reis: Adnan Kuruyazıcı (05.11.1959'dan İtibaren)
Umumi Katip: Sadi Ulkay
Muhasip Üye: Adnan Kuruyazıcı (İstifa 05.11.1959)
Muhasip Üye: Orhan Demiraslan(18.11.1959'dan İtibaren)
Üye: Orhan Demiraslan
Üye: Uğur Gündeş
Üye: Altan Öke
Üye: Orhan Şiper


5. Dönem (02.02.1960-24.01.1961)

İdare Heyeti Reisi: Mesut Evren
II. Reis: Sadi Ulkay (İstifa 01.09.1960)
II.Reis: Hüseyin Osman Baban (15.12.1960)
Sekreter Üye: Nevzat Kurdoğlu
Muhasip: Vahit Erhan
Üye: Niyazi Duranay
Üye: Hüseyin Osman Baban
Üye: Cengiz Özgüven
Üye: Erdem Talu (08.09.1960)


6. Dönem (31.01.1960-27.01.1962)

İdare Heyeti Reisi: Aydın Boysan
İdare Heyeti Reis Vekili: Arman Güran
Katip Aza: M. Erol Kulaksızoğlu
Muhasip Aza: Lütfi Zeren
Aza: Maruf Önal
Aza: Affan Kırımlı
Aza: Hayati Tabanlıoğlu


7. Dönem (10.02.1962-18.01.1963)

Başkan: Aydın Boysan
II. Başkan: Ali Naki Erkılıç
Sekreter Üye: İ.Hulusi Güngör
Muhasip Üye: Levent Aksüt
Üye: M. Erol Kulaksızoğlu
Üye: Hayati Tabanlıoğlu
Üye: Lütfi Zeren


8. Dönem (25.01.1963-06.01.1964)

Başkan: Haluk Baysal
II. Başkan: İ.Hulusi Güngör
Sekreter Üye: A.Turhan Uyaroğlu
Muhasip Üye: Sadi Ulkay
Üye: Levent Aksüt
Üye: Muhteşem Giray (İstifa 21.02.1963)
Üye: Sermet Gürel
Üye: Samim Oktay (21.03.1963'den İtibaren)


9. Dönem (15.01.1964-19.01.1965)

Başkan: Haluk Baysal
II.Başkan: İ.Hulusi Güngör
Sekreter Üye: A. Turhan Uyaroğlu
Muhasip Üye: Sadi Ulkay
Üye: Samim Oktay
Üye: Erdem Talu
Üye: Nişan Yaubyan (İstifa 09.03.1964)
Üye: Ergün Ersöz (16.03.1964'den İtibaren)


10. Dönem (19.01.1965-10.01.1966)

Başkan: M. Nevzat Erol
II.Başkan: Muhteşem Giray
Sekreter Üye: Doğan Hasol
Muhasip Üye: Sadi Ulkay
Üye: Turhan Uyaroğlu (İstifa 22.02.1965)
Üye: Hamdi Şensoy
Üye: Erdem Talu
Üye: Fuat Yüzbaş (22.02.1965'den İtibaren)


11. Dönem (17.01.1966-23.12.1966)

Başkan: M.Nevzat Erol
II.Başkan: Niyazi Duranay
Sekreter Üye: Doğan Hasol
Muhasip Üye: Ahmet Fuad Yüzbaş
Üye: Firuzan Baytop (İstifa 28.03.1966)
Üye: Engin Çetiner (28.03.1966'dan İtibaren)
Üye: Demirtaş Ceyhun
Üye: Ş.Nurdoğan Özkaya


12. Dönem (10.01.1967-25.12.1967)

Başkan: Niyazi Duranay
II.Başkan: Vahit Erhan
Sekreter Üye: Demirtaş Ceyhun
Muhasip Üye: Ahmet Fuad Yüzbaş
Üye: M.Nevzat Erol
Üye: Ş.Nurdoğan Özkaya
Üye: Hikmet Koç


13. Dönem (19.01.1968-02.01.1969)

Başkan: Niyazi Duranay
II.Başkan: Vahit Erhan
Sekreter Üye: Demirtaş Ceyhun
Muhasip Üye: Erdem Yiğiter
Üye: Orhan Şiper (İstifa 15.03.1968)
Üye: Nevzat Kurdoğlu
Üye: Muhteşem Giray (İstifa 01.03.1968)
Üye: Erdal Aktulga (15.03.1968'den İtibaren)
Üye: Gazanfer Erim (01.03.1968'den İtibaren)


14. Dönem (11.01.1969-10.01.1970)

Başkan: Niyazi Duranay
II.Başkan: Şazi Sirel (14.01.1969)
Sekreter Üye: Demirtaş Ceyhun
Muhasip Üye: Erdem Yiğiter
Üye: Orhan Şahinler
Üye: Harun Özer
Üye: Erdal Aktulga
Üye: İlhan Tayman (İstifa 14.01.1969)


15. Dönem (10.01.1970-16.01.1971)

Başkan: Naki Erkılıç(İstifa 10.06.1971)
Başkan: Nurdoğan Özkaya(04.10.1970)
II. Başkan:Nurdoğan Özkaya(12.03.1970)
II. Başkan: Cevdet Hacaloğlu(04.10.1970)
Sekreter Üye: Güngör Kabakçıoğlu
Muhasip Üye: Kutlu Güzelsu
Üye: Nurdoğan Özkaya(12.03.1970)
Üye: Şazi Sirel(İstifa 23.09.1970)
Üye: Yaprak Ataman(25.07.1970)
Üye: Gündüz Gökçe
Üye: Orhan Şahinler(İstifa 07.10.1970)


16. Dönem (16.01.1971-16.01.1972)

Başkan: Selçuk Batur
Sekreter Üye: Engin Omacan
Muhasip Üye: Somer Ural
Üye: Ersen Gürsel
Üye: Yıldız Sey
Üye: Atilla Yücel
Üye: Metin Göktürk


17. Dönem (16.01.1972-14.01.1973)

Başkan: Niyazi Duranay
II. Başkan: Müşfik Erem
Sekreter Üye: Engin Omacan
Sayman Üye: Muhterem Yavuz
Üye: Somer Ural
Üye: Nili Özalp
Üye: Musa Samastı (İstifa 31.05.1972)


18. Dönem (14.01.1973-19.01.1974)

Başkan: Engin Omacan
II. Başkan: Müşfik Erem
Sekreter Üye: Yücel Gürsel
Muhasip Üye: Numan Öztepe
Üye: Niyazi Duranay
Üye: Mete Göktuğ
Üye: Tan Oral (İstifa 28.08.1973)


19. Dönem (29.01.1974-14.01.1975)

Başkan: Müşfik Erem
II. Başkan: Mehmet Fevzi Ulus
Sekreter Üye: Yücel Gürsel
Sayman Üye: Numan Öztepe
Üye: Argun Ogan
Üye: Vasıf Köksal
Üye: Ahmet Yoldaş


20. Dönem (21.01.1975-13.01.1976)

Başkan: Müşfik Erem (İstifa 06.05.1975)
Başkan: Vasıf Köksal(06.05.1975'den İtibaren)
II. Başkan: Mehmet Fevzi Ulus
II. Başkan: Argun Ogan
Sekreter Üye: Yücel Gürsel
Muhasip Üye: Halis Çimen
Üye: Argun Ogan
Üye: Vasıf Köksal
Üye: Yıldız Özkan (Uysal)
Üye: Müşfik Erem(06.05.1975'den İtibaren)


21. Dönem (20.01.1976-19.01.1977)

Başkan: Vasıf Köksal
II. Başkan: Argun Ogan
Sekreter Üye: Hasan Çakır
Sayman Üye: Yıldız Uysal
Üye: Mete Göktuğ
Üye: Faruk Almaç
Üye: Haluk Somer


22. Dönem (25.01.1977-24.01.1978)

Başkan: Engin Omacan
II. Başkan: Recep Karababa
Sekreter Üye: Yücel Gürsel
Sayman Üye: Yıldız Uysal
Üye: Mithat Kırayoğlu
Üye: Kayhan Şahinbeyoğlu
Üye: Musa Samastı


23. Dönem (31.01.1978-16.01.1979)

Başkan: Hasan Çakır
II. Başkan: Ufuk Doğrusöz (İstifa 08.08.1978)
II. Başkan: Mete Göktuğ (11.08.1978'den İtibaren)
Sekreter Üye: Halis Çimen
Sekreter Üye: Rasim Özkan (11.08.1978'den İtibaren)
Sayman Üye: Hüseyin Büyük
Üye: Mete Göktuğ
Üye: Rasim Özkan
Üye: Engin Omacan
Üye: Polat Akbulut (08.08.1978'den İtibaren)


24. Dönem (23.01.1979-15.01.1980)

Başkan: Mehmet Fevzi Ulus
II. Başkan: Erdal Aktulga
Sekreter Üye: Niyazi Duranay
Sayman Üye: Mehmet Bayhan
Üye: Hasan Çakır
Üye: Yücel Gürsel
Üye: Mehmet Yıldız


25. Dönem (22.01.1980-14.01.1981)

Başkan: Müşfik Erem
II. Başkan: Mehmet Yıldız
Sekreter Üye: Tayyar Kumbasar
Sayman Üye: Hasan Çakır
Üye: Yücel Gürsel
Üye: Niyazi Duranay
Üye: Sultan İşbitiren (Pınar)


26. Dönem (18.02.1981-22.12.1981)

Başkan: Müşfik Erem (İstifa 12.05.1981)
Başkan: Mehmet Yıldız (12.05.1981'den İtibaren)
II. Başkan: Mehmet Yıldız
II. Başkan: Halit Zengin (12.05.1981'den İtibaren)
Sekreter Üye: Tayyar Kumbasar
Sayman Üye: Hasan Çakır (İstifa 28.04.1981)
Sayman Üye: Suat Aydın (28.04.1981'den İtibaren)
Üye: Yücel Gürsel
Üye: Suat Aydın
Üye: Cavit Alioğlu


27. Dönem (09.02.1982-03.01.1984)

Başkan: Engin Omacan
II. Başkan: Mete Göktuğ
Sekreter Üye: Tayyar Kumbasar (İstifa 18.05.1982)
Sekreter Üye: Suat Aydın (18.05.1982'den İtibaren)
Sayman Üye: Behiç Ak (İstifa 22.03.1983)
Üye: Mehmet Yıldız(İstifa 23.11.1982)
Üye: Yücel Gürsel
Üye: Yalçın Dede
Üye: Sabri Çelikmen(29.03.1983'den İtibaren)
Üye: Sinan Şenil(23.11.1982'den İtibaren)


28. Dönem (19.01.1984-15.01.1986)

Başkan: Niyazi Duranay
II. Başkan: Memik Yapıcı
Sekreter Üye: Salih Şencan
Sayman Üye: Huriye Nacar
Üye: Türkız Özbursalı
Üye: Rengin Yonat (03.07.1984'den İtibaren)
Üye: Sultan Pınar (23.10.1984'den İtibaren)
Üye: Sinan Mert Şener (İstifa 03.07.1984)
Üye: Şendur Ergünü (İstifa 23.10.1984)


29. Dönem (08.02.1986-26.01.1988)

Başkan: Yücel Gürsel
II. Başkan: Mete Göktuğ
Sekreter Üye: Polat Akbulut
Sayman Üye: Halit Zengin
Üye: Niyazi Duranay
Üye: Memik Yapıcı
Üye: Kenan Şahin


30. Dönem (02.02.1988-13.02.1990)

Başkan: Yücel Gürsel
II. Başkan: Mete Tırman
Sekreter Üye: Raşit Gökçeli İstifa 10.01.1989)
Sekreter Üye: Süleyman Mazlum(10.01.1989'dan İtibaren)
Sayman Üye: H.Temel Akarsu(İstifa 10.01.1989)
Sayman Üye: Huriye Nacar(10.01.1989'dan İtibaren)
Üye: Niyazi Duranay(İstifa 30.12.1988)
Üye: Süleyman Mazlum
Üye: Halit Zengin(İstifa 16.08.1988)
Üye: Fehmi Erbaş(10.01.1989'dan İtibaren)
Üye: Polat Akbulut(27.09.1988'den İtibaren)


31. Dönem (01.03.1990-11.02.1992)

Başkan: Yücel Gürsel
II. Başkan: Salih Şencan
Sekreter Üye: Şener Özler
Sayman Üye: Tores Dinçöz
Üye: Mete Tırman
Üye: Yıldız Uysal
Üye: Garabet Panos
Üye: İbrahim Özkan
Üye: Erol İşcan
Üye: Süleyman Mazlum
Üye: Ümit Bayrak


32. Dönem (19.02.1992-18.02.1994)

Başkan: Oktay Ekinci
II. Başkan: Cengiz Eruzun
Sekreter Üye: İsmail Ertensayman
Üye: Necip Mutlu
Üye: Yıldız Uysal
Üye: Kaya Dinçer
Üye: Ernur Kalender
Üye: Raman Kalyoncuoğlu (İstifa 29.09.1992)
Üye: Yalçın Karakaya (İstifa 18.01.1994)
Üye: Mehmet Bozkurt (İstifa 25.01.1994)
Üye: Şinasi Sonuç
Üye: Ümran Yılmaz (29.09.1992'den İtibaren)
Üye: Haluk Uyar (18.01.1994'den İtibaren)
Üye: Armağan Şamcı (25.01.1994'den İtibaren)
Üye: İbrahim Tevetoğlu (01.02.1994'den İtibaren)


33. Dönem (20.02.1994-01.03.1996)

Başkan: Oktay Ekinci
II. Başkan: Cengiz Erzuzun
Sekreter Üye: Sunay Ereren
Sayman Üye: Necip Mutlu(İstifa 21.06.1994)
Sayman Üye: Asuman Ramazanbeyoğlu (21.06.1994'den İtibaren)
Üye: Ratip Kansu
Üye: Kubilay Önal
Üye: İ.Can Diril
Üye: Şener Özler
Üye: Yılmaz Kuyumcu
Üye: Korhan Gümüş


34. Dönem (01.03.1996-28.02.1998)

Başkan: Cengiz Eruzun
II. Başkan: Yıldız Uysal (01.08.1996'ya Kadar)
II. Başkan: Yılmaz Kuyumcu (01.08.1996'dan Sonra)
Sekreter Üye: Yıldız Uysal (01.08.1996'dan Sonra)
Sekreter Üye: Mücella Yapıcı (İstifa 25.04.1996)
Sekreter Üye: Yılmaz Kuyumcu (25.04.1996 - 01.08.1996)
Sayman Üye: Ali Hacıalioğlu
Üye: Mücella Yapıcı
Üye: Sema Kocabaş
Üye: Eyüp Muhcu
Üye: Ali Kara
Üye: Necati İnceoğlu (İstifa 25.06.1996)
Üye: Semra Şenol (26.06.1996'dan Sonra)
Üye: Erdinç Güner (İstifa 06.05.1997)
Üye: Kubilay Önal (06.05.1997'den Sonra)
Üye: Belgin Diril


35. Dönem (28.02.1998-04.03.2000)

Başkan: Afife Batur
II. Başkan: Erdal Aktulga
Sekreter Üye: Eyüp Muhcu
Sayman Üye: Sami Yılmaztürk
Üye: Çiğdem Türkoğlu
Üye: Hakan Dölgen
Üye: Ülkü Altınoluk
Üye: A.İsmet Yılmaz
Üye: Kubilay Önal
Üye: Yılmaz Kuyumcu (08.09.1998 Ayrılma)
Üye: Havva Kanbur (08.09.1998'den Sonra)
Üye: Esin Hacıalioğlu (03.11.1998 Ayrılma)
Üye: H.Bülend Tuna (03.11.1998'den Sonra)


36. Dönem (04.03.2000-03.03.2002)

Başkan: Erdal Aktulga
II. Başkan: Kubilay Önal
Sekreter Üye: H.Bülend Tuna
Sayman Üye: Sami Yılmaztürk
Üye: Havva Kanbur
Üye: Hasan Kıvırcık
Üye: Çiğdem Türkoğlu
Üye: Asuman Yeşilırmak
Üye: Fehiman Yurttaş
Üye: Mehmet Yazıcı
Üye: Nurfeşan Soyuer


37. Dönem (03.03.2002-15.02.2004)

Başkan: Eyüp Muhcu
II. Başkan: H.H.Günhan Danışman
Sekreter Üye: H.Bülend Tuna
Sayman Üye: Sami Yılmaztürk
Üye: Serpil Özuğurlu
Üye: Mehmet Yazıcı
Üye: Hasan Cevat Özdil
Üye: İsmail Hakkı Bulut
Üye: Erdinç Güner
Üye: Esin Köymen
Üye: Havva Kanbur

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
SULTAN PINAR 
BİLGE ARIKAN 
AYŞEN YILMAZ ÖĞÜT
ALİ TUNCAY GÜRPINARLI 
GÖKAY SAVAŞ 
CAN TAŞKIRAN 
LEVENT ÖNDER 
EMİNE HAYAL UÇAR 
İSMAİL DOĞANYILMAZ 
ÖZDEN KAYA 
FERHAT KETAN

38. Dönem (03.03.2004-15.02.2006)

Başkan: Eyüp Muhcu
II. Başkan: Deniz İncedayı
Sekreter Üye: H.H. Günhan Danışman
Sayman Üye: Sami Yılmaztürk
Üye: Esin Köymen
Üye: Aynur Savaş
Üye: Abdurrahim Bayramoğlu
Üye: İsmail Doğanyılmaz
Üye: Erdinç Güner
Üye: Tuncay Gürpınarlı
Üye: Özden Kaya (20.12.2005 Asıl Üye)
Üye: Arif Atılgan (20.12.2005 İstifa)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Özden Kaya
Ayşen Ciravoğlu
Hülya Kuş
Hayal Uçar
Ayşen Yılmaz Öğüt
Melahat Tezel
Bahri Güntürkün
Pelin İpeksaç
Engin Yıldız
İsmail Pırnar
Hasan Cevat Özdil


39. Dönem (15.02.2006-27.01.2008)

Başkan: Eyüp Muhcu
II. Başkan: H.H.Günhan Danışman
Sekreter Üye: C.Sami Yılmaztürk
Sayman Üye: Ömer Mutlu
Üye: Deniz İncedayı
Üye: Sultan Pınar
Üye: Aynur Savaş
Üye: Tores Diçöz
Üye: Esin Köymen
Üye: İsmail Doğanyılmaz
Üye: Tuncay Gürpınarlı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Özden Kaya
Şirin Bayram
T. Gül Köksal
Hasan Cevat Özdil
Ayşe Ak
Levent Önder
Ayşen Ciravoğlu
Ayşen Yılmaz Öğüt
Bahattin Alpaslan
Alper Sinan Timuçin
Meltem Vatan Kaptan


40. Dönem (27.01.2008-13.03.2010)

Başkan: Eyüp Muhcu
II. Başkan: Deniz İncedayı (05.02.2009 İtibaren)
II. Başkan: H.H.Günhan Danışman (05.02.2009 Vefat)
Sekreter Üye: C. Sami Yılmaztürk
Sayman Üye: Ömer Mutlu
Üye: Bahattin Alpaslan
Üye: Mustafa Fazlıoğlu
Üye: Tores Diçöz
Üye: Gazanfer Karlıca
Üye: Ahmet Tercan
Üye: Tuncay Gürpınarlı
Üye: Özden Kaya Fidanboy

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Elif Özdemir
Sultan Pınar
Özden Kaya Fidanboy (3.2.2009 tarihine kadar)
Yalçın Dede
Tayyibe Gül Köksal
Ayşen Ciravoğlu
Mahmut Durmuş
Serpil Özuğurlu
İlker Ertuğrul
Taner Orhon
Günay Özışık


41. Dönem (17.03.2010-18.02.2012)

Başkan: Deniz İncedayı
II. Başkan: M.Sabri Orcan
Sekreter Üye: C.Sami Yılmaztürk
Sayman Üye: Ömer Mutlu
Üye: Gazanfer Karlıca
Üye: Tores Dinçöz (20.12.2011 İstifa)
Üye: Mustafa Fazlıoğlu
Üye: Feride Önal
Üye: Ayşen Ciravoğlu
Üye: Hüseyin Kargın
Üye: Taner Orhon (20.12.2011 İtibaren)
Üye: Yılmaz Yıldırım

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Taner Orhon (20.12.2012'ye kadar)
Doğan Sancak
Günay Özışık
Elif Şahin
Mahmut Durmuş
Ahmet Yılmaz
İmre Özbek Eren
İbrahim Hancıoğlu
Engin Yıldız
İlker Ertuğrul
Nazir Korkmaz


42. Dönem (20.02.2012-21.02.2014)

Başkan: Deniz İncedayı
II. Başkan: M.Sabri Orcan
Sekreter Üye: C.Sami Yılmaztürk
Sayman Üye: Ömer Mutlu
Üye: Feride Önal
Üye: Gazanfer Karlıca
Üye: Mustafa Fazlıoğlu
Üye: Hüseyin Hüsnü Kargın
Üye: Mehmet Zafer Akdemir
Üye: Rahmi Ümit Bayrak
Üye: Zeynep Eres

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Bahri Güntürkün (3.12.2013'e kadar)
Taner Orhon
İnci Şahin Olgun
Günay Özışık
Engin Yıldız
Doğan Sancak
M. Tolga Akbulut
İbrahim Hancıoğlu
Serhat Başdoğan
Mustafa Orkun Özüer
Eser Yağcı


43. Dönem (25.02.2014-14.02.2016)

Başkan: C. Sami Yılmaztürk
II. Başkan: Kubilay Önal 
Sekreter Üye: Ali Hacıalioğlu
Sayman Üye: Can Taşkıran
Üye: Hüseyin Sinan Omacan
Üye: Esra Sert
Üye: Hande Akarca
Üye: Şehriban Çelebi
Üye: Ali Tuncay Gürpınarlı
Üye: Hüseyin Hüsnü Kargın
Üye: Eser Yağçı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Gülay Uyan Melen
Öncül Kırlangıç
İnci Olgun
Elif Öner
Sema Alaçam Aslan
Bahri Güntürkün
Deniz Öztürk
Meltem Türkan Alagöz
Engin Yıldız
Murat Regaip Başımoğlu
Emre Torbaoğlu