Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

22. Dönem (25.01.1977-24.01.1978)

Başkan: Engin Omacan
II. Başkan: Recep Karababa
Sekreter Üye: Yücel Gürsel
Sayman Üye: Yıldız Uysal
Üye: Mithat Kırayoğlu
Üye: Kayhan Şahinbeyoğlu
Üye: Musa Samastı