Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

3. Dönem (02.01.1958-17.12.1958)

İdare Heyeti Reisi: Faruk Süreyya Akçerumumi
Katip: Tekin Aydın (İstifa 03.02.1958)
Umumi Katip: Sadi Ulkay (03.02.1958'den İtibaren)
Muhasip: Ercüment Bigat
Üye: Gazanfer Erim
Üye: Muhittin Güven (İstifa 03.02.1958)
Üye: Adnan Kuruyazıcı
Üye: Faruk Sırmalı
Üye: Ertuğrul Menteşe(03.02.1958'den İtibaren)