Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları - 2. Dönem (22.12.1956-21.12.1957)

2.Dönem (22.12.1956-21.12.1957)

İdare Heyeti Reisi Faruk Akçer (56)
Umumi Katip Tekin Aydın (125)
Muhasip Aza : Ercümend Bigat (197)
Aza Perran Doğancı (292)
Aza Gazanfer Erim 261)
Aza Altay Erol (11)
Aza Veysi Selimoğlu (73)