Basın Toplantısına Çağrı: "Galataport Projesi"

19.yüzyılın sonlarında inşa edilen İstanbul Limanı ile bütünleşmiş ve günümüze kadar özgün karakterini koruyan tescilli kültür varlıklarımız "Galataport Projesi" kapsamında yokedilmektedir.

Konstrüksüyon özellikleri ile betonarme yapılarda öncü rol üstlenmiş "Eski Paket Postahanesi" ve Cumhuriyet Dönemi mimarlığının özgün örneklerinden olan "Karaköy Yolcu Salonu" binaları yıkılmıştır. Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlük Binası, Çinili Han, Tophane Saat Kulesi büyük tehdit altındadır.

Alanda sürdürülen zemin çalışmaları parsel dışına taşarak kamusal alanlarda ve komşu binalarda da hasarlara yol açmaktadır.

Tüm bu sürece ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2 Mart 2017 Perşembe günü saat: 11.00'de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binamızda yapacağımız basın toplantısına katılımınızı dileriz.

Saygılarımızla,

Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

galataport-ba-wb