Odadan

Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Hakkında Meslektaşlarımıza Duyuru

(19 Şubat 2017)

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen "19 Mayıs İzleği Ke...

Doğal Mirasımız Doğal SİT Alanları Paneli Sonuç Bildirgesi

(17 Şubat 2017)

Ülkemizde uygulanmakta olan doğal alan koruma politikalarını ve kararlarını tartışmak, sorgulamak, koruma bilinc...

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XI “OYUN”

(16 Şubat 2017)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent ŞubesiŞener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XI"OYUN" YARIŞ...

Vefat Duyurusu: Ernur Kalender'i Kaybettik

(10 Şubat 2017)

1954 Leveke doğumlu, 1978 yılı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, Mimarlar Odası'nın 10242 sicil Numaralı ü...

“Yatay Mimari” Parolası Boğaziçi’ni Betonlaştırmanın Yolunu Açıyor

(09 Şubat 2017)

Meslek odalarının, önde gelen akademisyen ve uzmanların dışlandığı Şehircilik Şûrası Kaçak Saray'da toplan...

'Varlık Fonu' Tehdidi Altındaki Kamu Varlıklarımızı ve Yaşam Değerlerimizi Savunmaya Kararlılıkla Devam Edeceğiz!

(08 Şubat 2017)

"15 Temmuz" fırsata çevrilerek 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen "OHAL" sürecinde çıkarılan KHK'lar yoluyla m...

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve BKBT'lerin Ortak Toplantısı

(03 Şubat 2017)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve BKBT'lerin katılımıyla 26 Ocak 2017 Perşembe günü Anadolu I...

Ücretli Çalışan Mimarlar İçin 2017 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi

(03 Şubat 2017)

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında 31.07.2012 tarihinde...

MYK Üye Değişikliği ve Yeni Görev Dağılımı

(03 Şubat 2017)

Genel Sekreter Hasan TOPAL'ın görevlerinden istifası nedeniyle, Merkez Yönetim Kurulu'nun 03 Şubat 2017 tarih 45/17...