Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

Mimarlar Odası üyelerine, mimarlık öğrencilerine ve ilgili araştırmacılara hizmet veren özel konulu bir araştırma ve bilgi merkezidir.

Kütüphane programında arama yapmak için tıklayınız.

 sener-ozler-850


Mimarlar Odası üyelerine, mimarlık öğrencilerine ve ilgili araştırmacılara hizmet veren özel konulu bir araştırma ve bilgi merkezidir. Oda'nın belleğini oluşturma doğrultusunda 1987 yılından itibaren yoğun çaba gösterilmiştir. Özellikle Mimar Şener Özler'in bu çalışmalardaki yoğun katkısı sonucu kütüphane ve arşiv, araştırmacıların başvuru kaynağı olmuş, birçok tez ve araştırma raporunda kaynak olarak gösterilmiştir. Şube Yönetim Kurulu, 05.05.2001 tarihinde Şener Özler'in vefatı sonrasında, Mimarlar Odası Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nin adının "Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi" olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, pazartesi hariç hafta içi 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Merkezimiz pazartesi günleri iç çalışmaları dolayısıyla okuyuculara kapalıdır.

04.12.2013 ile 31.12.2015 tarihleri arasında merkezimizden 2000'e yakın kişi yararlanmıştır.

Merkezimiz 15.06.2014'den bu yana iki personelle hizmetini sürdürmektedir.

Kütüphane

Kütüphane ve arşiv kataloğumuza, internetin bulunduğu herhangi bir ortamdan "Milas Kütüphane Otomasyon Sistemi" yoluyla erişilmektedir. Milas Kütüphane programı uluslararası "Marc" veri tabanına uygundur ve Dewey onlu sınıflama sistemine göre kodlanmıştır. Katalog arama modülleri "eser adı", "yazar adı", "konu başlığı", "demirbaş numarası", "yayıncı" gibi çoklu arama biçimindedir. Kataloglanan materyaller, kitap, tez, süreli yayın, broşür, bülten, afiş, CD, DVD ve kaset gibi yazılı, görsel ve işitsel materyalleri kapsamaktadır.
2012-2013 döneminde basılı yayınlar 14.300 adet iken, 2014-2015 döneminde 15.000 adede ulaşmıştır. Kütüphanemizde 168 başlık süreli yayın bulunmaktadır.

Mimarlıkla ilgili süreli yayınlar ve kitaplar satın alma ve bağış yolu ile kütüphane koleksiyonuna kazandırılmaktadır. Bu dönem içinde kütüphanemize Oktay Ekinci Ailesi, Hasol Ailesi (Doğan Hasol, Hayzuran Hasol), Tuna Ailesi (Bülend Tuna, Rüksan Tuna), Ayfer Yurtagül, Fatma Öcal, Feride Sema Özçelebi, Nurdan Yörük bağışta bulunmuşlardır.

Bağışlanan kitaplar önce kütüphane kataloğunda taranmış, var olanlar tespit edilerek, fazla kopyaların depoya ayrılması sağlanmıştır. Süreli yayınlar için de benzer bir işlem uygulanarak, bağışlanan dergilerle kütüphanemizde mevcut olan (geçmişte bir süre izlenmiş, daha sonra takibi sona ermiş veya abonelik yoluyla hâlâ izlenmeye devam edilen) sayıları birleştirilmiş, yine birden çok olan sayılar depoya ayrılmıştır. Bu işlem sonucunda, kütüphane fazlası ve alan dışı yayınlar çeşitli üniversitelerin kütüphanelerine bağışlanmıştır.
Kütüphanemizde; mimarlık, şehir planlama, kent, konut, yapı malzemesi, teknoloji, enerji, arkeoloji, sanat tarihi, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı gibi alanların yanı sıra, İstanbul, Türkiye, hukuk, tarih ve sosyal bilimler konularıyla ilgili özel raflar da bulunmaktadır.

Arşiv

Merkezimizde arşiv malzemesi mekânsal olarak ayrılmış olup görsel-işitsel materyaller 2500 adet kadardır. Katalog kaydında, içindekiler bölümüne materyalin fotoğraf, film ya da TV programından hangisi olduğu eklenmiş, içlerinde kasetleri olanlar da otomasyon programına dahil edilerek ilgili CD ve DVD ile ilişkilendirilmiştir. Kişi adı, eser adı ve konu başlığı ile tarama yapıldığında etkinlik kasetlerine, CD'lerine ve DVD'lere ulaşılabilmektedir.

Kentin belleğini oluşturmak amacıyla çeşitli fotoğraf, araştırmacıların bilgisine sunulmak üzere arşivimize kazandırılmıştır. Fotoğraf arşivi tasnif ve düzenlemesi halen sürmektedir.

Film arşivimizde; mimarlık, kentleşme, göç, İstanbul, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümün sosyal boyutu, arkeolojik sit alanları, koruma (kültürel, endüstriyel, tarihsel, doğal), HES'ler ve toplumsal yansıması, insan öyküleri gibi belgesel filmler ile canlandırma filmleri bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali'ne katılan tüm filmler arşivimizde yer almaktadır.

Oda etkinlikleri ile ilgili videolar, basın yayın organlarında Oda'yı temsil eden yöneticilerimizin yer aldığı programların kayıtları, fotoğraflar arşivde bulunan diğer dokümanlardır.

Belgesel filmleri ve diğer dokümanları merkezimizin bilgisayarlarında izlemek mümkündür. Belgesel filmler için, toplu gösterim konusunda önceden talepte bulunulduğunda, merkezimizin içinde yer alan Prof. Orhan Şahinler Sinema Salonu'nda toplu gösterim yapılabilmektedir.

Düzenli olarak takip edilen günlük gazetelerden Mimarlar Odası'nın ilgi alnına giren sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve mimarlıkla ilgili tüm haberler konularına göre sınıflandırılarak arşiv programına aktarımı düzenli olarak sürdürülmektedir.

Kütüphanemizdeki Süreli Yayınlar:

1. Abitare
2. AD (Architectural Design)
3. AJ (The Architects' Journal)
4. Architecture Incorporating Architectural Technology
5. A+U Architecture and Urbanism
6. Aktüel Arkeoloji
7. Archidea
8. Archiscopie
9. Architect Magazine (The Journal of the American Instute of Architects)
10. Architect's Working Details
11. Architecture
12. Architectural Digest
13. Architectural Forum
14. Architectural Record
15. Archithese
16. Area Rivistadi Architettura
17. Arkitekt
18. Arkitektur
19. Arkitektur DK
20. Architektur Innenarchitektur Technischer Ausbau
21. Architektur Wettbe Werbe
22. Arkeoloji ve Sanat
23. Arredamento Dekorasyon
24. Arredamento Mimarlık
25. Art
26. Art Decor
27. Atlas
28. Batı Akdeniz Mimarlık (Mimarlar Odası Antalya Şubesi Dergisi)
29. Baudoc-Bulletin
30. Bauen Wohnen
31. Baumeister
32. Bauwelt
33. Betonart
34. Bilim ve Gelecek
35. Bilim ve Teknik
36. Bilim ve Ütopya
37. Buğday
38. Building Research and Information
39. Casabella
40. Costruire in Laterizio
41. CPI Concrete Plant International
42. Çağdaş Şehir
43. Çatı ve Cephe
44. Çelik Yapılar
45. Çevre
46. Dach Details Roof Design Tetto Dettagli
47. Daylight and Architecture
48. Detail
49. DBZ Deutsche Bauzeitschrift
50. Deutsche Bau Dokumentation
51. Deutsche Bauzeitung
52. Dizayn Konstrüksiyon
53. Domus
54. Domus m
55. Doxa
56. Ege Mimarlık (Mimarlar Odası İzmir Şubesi Dergisi)
57. Eko IQ
58. Elemente des Buens
59. Frame
60. Future
61. Gebrauchsgraphik + Graphik
62. Güney Mimarlık (Mimarlar Odası Adana Şubesi Dergisi)
63. Güney Marmara Mimarlık (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Dergisi)
64. Genç Sanat
65. Golf Construction
66. Habitat Ufficio
67. Hauser
68. Hatay
69. Hazır Beton
70. Home Art
71. Housing Science and Its Applications
72. I'Architecture d'Aujourd'hui (AA)
73. Icon
74. Il Bagno
75. Interior Design
76. Interiors
77. Interni
78. İçmimar
79. İç Mimarlık
80. İnşaat Malzeme
81. İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları
82. İstanbul
83. İTÜ Dergisi (İTÜ Journal)
84. İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Dergisi
85. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Dergisi
86. JA (The Japan Architect)
87. Kastel (Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Dergisi)
88. Kent ve Yaşam
89. Keramikos
90. KMİM (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi)
91. Konut Birlik
92. La Mia Casa
93. L'arca
94. Landscape World
95. Maison Française
96. Mark
97. Marka Projeler
98. Materia
99. Milli Saraylar Dergisi
100. Milliyet Sanat Dergisi
101. Mimar
102. Mimar ve Mühendis
103. Mimaran (Mimarlar Odası Konya Şubesi Dergisi)
104. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni
105. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dosya
106. Mimarlara Mektup (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Bülteni)
107. Mimarist (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dergisi)
108. Mimarlık (Mimarlar Odası Genel Merkezi Dergisi)
109. Mimarlık Haberler (Mimarlar Odası Genel Merkezi Bülteni)
110. Mimarlık ve Dekorasyon
111. Mimarlıkta Malzeme (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dergisi)
112. MODDA (Turkish Buildings & Decoration)
113. Mühendis ve Makina
114. National Geographic
115. Natura
116. New Zealand Renovation Trends
117. OIAZ
118. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi
119. Ölçü
120. PA Progressive Architecture
121. Prefabrik Birliği (Beton Prefabrikasyon)
122. Professional Lighting
123. Profile
124. Projem
125. Raf Ürün Dergisi
126. Recuperare
127. Restaurant Hotel Design International
128. Restorasyon Konservasyon Çalışmaları
129. Sanat Çevresi
130. Sanat Dünyamız
131. Sanat Olayı
132. Sanat Tarihi Defterleri
133. Sanatçının Atölyesi
134. Seramik
135. Serbest Mimar (Türk Serbest Mimarlar Derneği Dergisi)
136. Sweet's File Architectural
137. Şantiye
138. Taç Vakfı Dergisi
139. Tarih ve Toplum
140. Tasarım
141. Tasarım Kuram (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi)
142. Tasarım Merkezi Dergisi
143. The Architectural Review
144. The Journal of CIB Batıment International
145. The Plan
146. Tekhniques Architecture
147. TMMOB Birlik Haberleri
148. TOL (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Dergisi)
149. Toplumsal Tarih
150. Türk İnşa
151. Türk Sanat Tarihi Menşeinden Bugüne Kadar Mimarî, Heykel, Süsleme ve Tezyinî Sanatlar
152. Türkiye Mühendislik Haberleri
153. Urban Land
154. Vakıf Restorasyon Yıllığı
155. Vakıflar Dergisi
156. Varlık Dergisi
157. Villa Dekorasyon
158. Villa Giardini
159. Wall Paper
160. Werk Geschafts und Ladenbauten
161. Werk Bauen+Wohnen
162. Wettbewerbe Aktuell
163. XXI
164. Yapı
165. Yapı Malzeme
166. Yerel Kimlik
167. Yeşil Bina
168. Zuschnitt

Arşivimizde yer alan bazı filmler
festival filmleri:

Caria'nın Issız Tanığı: Stratonikeia – Yönetmen: Serdar Karakaya - Yapım: 2006
İstanbul – Yönetmen: Deniz Kana – Yapım: 2006
Büyük Londra Oteli –Yönetmen: Nazmiye Karadağ – Yapım: 2007
Doğan Apartmanı – Yönetmen: Nazmiye Karadağ – Yapım: 2007
Bozcaada – Yönetmen: Ethem Özgüven – Yapım: 2005
Kuledibi Sokak No: 23 – Yönetmen: Aysim Türkmen – Yapım: 2007
Entropi – Yönetmen Ozan Özdilek – Yapım: 2005
Göç – Yönetmenler: Şenol Çöm, Havva Şahin – Yapım: 2006
Kapının Ardında – Yönetmen: Tamer Karakulak – Yapım: 2007
Mardin ya da Şahmeran Çemberi – Yönetmen: Haluk Koçoğlu – Yapım: 2007
Down-Under – Yönetmen: Güven Çatak – Yapım: 2005
X – Yönetmen: Özgür E. Arık – Yapım: 2007
Eski Yenimahalle – Yönetmen: Hamit Annak – Yapım: 2007
Makinelerin İsyanı – Yönetmen: Dağhan Celayir – Yapım: 2003
Başka Diyarların Çocukları – Yönetmenler: Nazlı Eda Noyan, Dağhan Celayir – Yapım: 2006
Kır-ı-kkonaklar – Yönetmenler: Kamil Mingü, Özge Tığlı – Yapım: 2007
Hoşçakal – Yönetmen: Murat Balkı – Yapım: 2007
Arka Bahçede Yıkım - Yönetmen: Murat Balkı – Yapım: 2006
Gecekondu – Yönetmen: Ebru Karaca – Yapım: 2003-2005
Beyoğlu 24 – Yönetmen: Önder İnce – Yapım: 2006
Bu da Benim Kentim – Yönetmen: Ayce Kartal – Yapım: 2007
Olmak ve Sahip Olmak – Yönetmen: Gaspar D. Pomares – Yapım: 2005
A18One – Yönetmen: Padelis Frantzis – Yapım: 2007
Kredi – Yönetmen: Lina Theodorou – Yapım: 2006
İthalat-İhracat – Yönetmen: Eren Önsöz – Yapım: 2006
Tallaght – Yönetmenler: Lilli Kuschel, Anna Fiedler – Yapım: 2007
B720-İşleyişin Metotları – Yönetmen: Francisco Dulanto – Yapım: 2006
Bir Sosyalist, Bir Mimar ve Gökdelen – Yönetmen: Fredrik Gertten – Yapım: 2005
200.000 Hayalet – Yönetmen: Jean-Gabriel Périot – Yapım: 2007
Kuş Evi – Yönetmen: Khoo Eng Yow – Yapım: 2006
Michael Scott-Değişen Bir Adam – Yönetmen: Ciarin Scott – Yapım: 2006
Le Corbusier ve Hindistan – Yönetmen: Manu Rewal – Yapım: 2000
Triton'da Notlar – Yönetmen: Spiros Papadopoulos – Yapım: 2006
Atina'dan Görüntüler-Bir Şehir Senfonisi – Yönetmen: George Spanos – Yapım: 2006
Çift Başlı Ejderha – Yönetmenler: Jadwiga Kocur, Leszek Ptaszynski – Yapım: 2006
Osman'ın Bahçesi – Yönetmen: Cristovao Reis – Yapım: 2007
Obras – Yönetmen: Hendrick Dusollier – Yapım: 2004
Kayıp Mülk Hong Kong – Yönetmen: Bin Chuen Chol – Yapım: 2004
Gezinti – Yönetmen: Calin Dan – Yapım: 2006
Peki ya Londra – Yönetmen: Rıza Kıraç – Yapım: 2008
Strabon'un İzinde – Yönetmen: Ufuk Güral – Yapım: 2007
Akvaryum – Yönetmen: Denizcan Yüzgül – Yapım: 2007
Fıkra – Yönetmen: Şenol Çöm – Yapım: 2007
Hasta – Yönetmen: Şenol Çöm – Yapım: 2008
Köy Odaları – Yönetmen: Murat Aytaş – Yapım: 2007
Bir Gençlik Hikayesi – Yönetmen: Erinç Ulusoy – Yapım: 2008
Hekate'nin Kutsal Kenti Lagina – Yönetmen: Serdar Karakaya – Yapım: 2008
Huzur – Yönetmen: Ebru Karaca – Yapım: 2007
Klonistan – Yönetmen: Ayce Kartal – Yapım: 2008
Bir Han Hikayesi – Yönetmen: Zeliha Kaya – Yapım: 2008
Satılık – Yönetmen: Mustafa Karakaya – Yapım: 2008
Aliş Harikalar Diyarında – Yönetmen: Özgün Dilek – Yapım: 2008
Anoptikon – Yönetmen: Mehmet Şakir Arslan – Yapım: 2008
Tanrılar, Karakterler, Yapılar – Yönetmen: Erdem Şimşek – Yapım: 2008
İstanbul'un Rengi: Erguvan – Yönetmen: Tunahan İlbars – Yapım: 2006
Keşfetmeyi Denemek: Kaniş Karumu – Yönetmen: Ali Canlar – Yapım: 2007
Sinope'nin Yolculuğu – Yönetmen: Ali Canlar – Yapım: 2008
Gül Yabani – Yönetmen: Hamit Annak – Yapım: 2008
Bir Beygir Hikâyesi – Yönetmen: Başol Özyayla – Yapım: 2008
İstanbul'da Hareketin Ritmi – Yönetmen: Ceki Duşi – Yapım: 2006
Göç – Yönetmen: Ezgi Bakçay Çolak – Yapım: 2008
Akış – Yönetmen: Dağhan Celayir – Yapım: 2006
Doble Forza – Yönetmenler: Lorenzo Tripodi, Manuela Conti – Yapım: 2007-2008
Popüler İtalyan Bankı – Yönetmen: Werther Germondari – Yapım: 2008
Özgürlük Salonu – Yönetmen: Paddy Cahill – Yapım: 2008
Slide-in – Yönetmen: Saul Metzstein – Yapım: 2007
Mimarlık XX – Csontos Janos – Yapım: 2008
Bağış Aranıyor – Yönetmen: Luts Heineking – Yapım: 2008
Gizli Güzel – Yönetmen: Mohsen Khodabandeh – Yapım: 2008
Rwanda'nın Çiçekleri – Yönetmen: David Munoz – Yapım: 2008
Muhtar Hanım – Yönetmen: Didem Şahin – Yapım: 2009
4857 – Yönetmenler: Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven – Yapım: 2008
Mezra Ezidiya – Yönetmen: Rodi Yüzbaşı – Yapım: 2009
Mimar Kemaleddin Bey – Yönetmen: Veysel Cihan Hızar – Yapım: 2009
35'de 3 – Yönetmenler: Tuna Yılmaz, Murat Eldem – Yapım: 2008
Bir Düş Mekânı, Müze – Yönetmen: Melek Demir – Yapım: 2007
Melih Gökçek ve Demokrasi – Yönetmen: Burkay Doğan – Yapım: 2009
Üzüm Kokan Öncü Toprak: Buca – Yönetmen: Efgan Erden – Yapım: 2008
Çığlık – Yönetmen: Ahmet Bikiç – Yapım: 2009
Gök Kuşağı – Yönetmen: Mustafa Karakaya – Yapım: 2009
Fenerin Ardındaki Şehir – Yönetmenler: Cenk Demirkıran, Gökçe Kaan Demirkıran – Yapım: 2009
Afyonkarahisar'da Canlanan Tarih – Yönetmen: Hakan Yılmaz – Yapım: 2009
8'den 8'e Sahildekiler – Yönetmen: Orkide Ünsür – Yapım: 2009
Tarlabaşı'nda Neler Oluyor – Yönetmenler: Timurtaş Onan, Selin Şahin – Yapım: 2008
Kelebeğin Göçü – Yönetmen: Merve Tutaşı – Yapım: 2009
Parlak Gelecek – Yönetmen: Hamit Annak – Yapım: 2007
Bir Kentin Pornografisi – Yönetmen: Burkay Doğan – Yapım: 2009
Kafalar – Yönetmen: Sezin Ermiş – Yapım: 2009
Hipodermik – Yönetmen: Şenol Çöm – Yapım: 2009
Kadınları Beklerken – Yönetmen: Estephan Wagner – Yapım: 2008
Ocakta Belki – Yönetmen: Diogo Costa Amarante – Yapım: 2008
Çarşıda Bir Gün – Yönetmen: Jalal Mehmannavaz – Yapım: 2008
Su Kentleri – Yönetmen: Jaana Puhakka – Yapım: 2009
Motorşehir – Yönetmenler: Gianni Cipriano, Yusuf Sayman – Yapım: 2008
Araf – Yönetmen: Serdar Çetinkaya – Yapım: 2010
Bölge – Yönetmenler: Güliz Sağlam, Feryal Saygılıgil – Yapım: 2010
Duvar – Yönetmenler: Deniz Oğuzsoy, Emre Karadaş – Yapım: 2009
İki Tutam Saç-Dersim'in Kayıp Kızları – Yönetmen: Nezahat Gündoğan – Yapım: 2010
İstanbul'un Ses'i – Yönetmen: Cengiz Tünay – Yapım: 2010
Kağıt Hane – Yönetmenler: Belgin Cengiz, Oğuz Karabeli – Yapım: 2009
Kahpe Devran – Yönetmen: Cahit Çeçen – Yapım: 2010
Kısır Döngü – Yönetmen: Aksel Zeydan Göz – Yapım: 2009
Mada – Yönetmen: Musa Ak – Yapım: 2010
Mekân Akrep; Zaman Yelkovan "İstanbul'un Eşref Saati" – Yönetmen: Şenol Şen – Yapım: 2010
Miraz-Umut – Yönetmen: Rodi Yüzbaşı – Yapım: 2010
Olmasa – Yönetmen: Filiz Gazi – Yapım: 2010
Sadece Adı Kaldı Elimizde: Kortejolar – Yönetmenler: Raşel Meseri, Nitsa Çukurel – Yapım: 2010
Selahattin'in İstanbul'u – Yönetmen: Aysim Türkmen – Yapım: 2010
Son Kumsal – Yönetmen: Rüya Arzu Köksal – Yapım: 2008
Toz – Yönetmenler: Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven – Yapım: 2010
Köprüler Yapmak – Yönetmen: Velid Gagula – Yapım: 2009
İnsan, Kendi Kafesini Taşıyan Tek Kuştur – Yönetmen: Claude Weiss – Yapım: 2008
Altından Beton – Yönetmen: Guy Adam Ailion – Yapım: 2009
Döngüdöngü – Yönetmen: Patrick Bergeron – Yapım: 2008
Parti Duvarları – Yönetmen: Pedro Mesquita – Yapım: 2009
Yeni Ten – Yönetmen: Clara Elalouf – Yapım: 2008
Priştine-Bir Kentin Istırabı – Yönetmen: Astrit Hajrullahu – Yapım: 2009
Son Ayinler – Yönetmen: Yasmine Kabir – Yapım: 2008
Avrupa'nın Krizi – Yönetmen: Jadwiga Kocur – Yapım: 2009
İstanbul'un Tam Kalbi - Yönetmenler: Nuray Demir, Marius Ertelt – Yapım: 2010
Üç Üzgün Kaplan – Yönetmen: David Munoz – Yapım: 2010
Başka Dünya Yok – Yönetmen: Hüseyin Aydın – Yapım: 2011
Benim Ali Sami Yenim – Yönetmen: Dîdem Şahin – Yapım: 2011
Bir Adım Ötesi – Yönetmen: Tülin Dağ – Yapım: 2011
Bir Avlu Bir Kent – Yönetmen: Canan Altınbulak – Yapım: 2011
Dara'nın Küçük Bilgeleri – Yönetmen: Veysel Cihan Hızar – Yapım: 2011
Davutpaşa'nın Külleri – Yönetmen: Ayten Başer – Yapım: 2011
Doğa Nöbeti – Yönetmen: Enis Küçükdoğan – Yapım: 2010
Doğu'nun Kırmızı Kenti – Yönetmen: Tülin Erarslan – Yapım: 2010
Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir – Yönetmen: İmre Azem – Yapım: 2011
Göç – Yönetmen: Mehmet Özgür Candan – Yapım: 2010
Herkes Uyurken – Yönetmen: Erdem Murat Çelikler – Yapım: 2010
Magnus Nottingham – Yönetmen: Ayce Kartal – Yapım: 2011
Ofsayt – Yönetmen: Reyan Tuvi – Yapım: 2010
Son Kale – Yönetmen: Zuhal Akmeşe – Yapım: 2011
Tetrist – Yönetmen: Mesrure Melis Bilgin – Yapım: 2010
Urbanbugs – Yönetmen: Aykut Alp Ersoy – Yapım: 2010
Yılkı Atları - Yönetmen: Muhammet Çakıral – Yapım: 2010
Yörümeyenler - Yönetmen: Sadık Ziya Zehir – Yapım: 2011
Patırtıya Yer Vermek – Yönetmen: Eray Çaylı – Yapım: 2010
Archicoustics-Sesli Bir Mimarlık – Yönetmen: Paul Michielsen – Yapım: 2010
Babil – Yönetmen: Hendrick Dusollier – Yapım: 2010
Yıkmak ve Yapmak, Bir Fabrikanın Hikâyesi – Yönetmen: Jacobo Sucari – Yapım: 2011
Sonsuz Jest – Yönetmen: David Munoz – Yapım: 2011
Nekropolis – Yönetmen: Kerstin Gramberg – Yapım: 2010
Le Havre'dan Gelen Kartlar – Yönetmen: Françoise Poulin-Jacob – Yapım: 2010
Susamışlık – Yönetmen: François Vogel – Yapım: 2011
Yarım Kalmış İtalya – Yönetmen: Benoit Felici – Yapım: 2010
Çin'de Kentleşme-Mutluluk Her Yerde – Yönetmen: David Lingerak – Yapım: 2011
Ne Tuzlu Bir Göldü Benim Gölüm – Yönetmen: Hassan Ghahremani – Yapım: 2010
Annem Barış İstiyor – Yönetmen: Aziz Çapkurt – Yapım: 2011
Büyk Aşıklar – Yönetmen: Nagihan Çakar – Yapım: 2011
Çirkin Ördek Yavrusu – Yönetmen: Abdurrahman Öner – Yapım: 2011
Geçmiş Mazi Olmadı – Yönetmen: Mehmet Özgür Candan – Yapım: 2011
Manastır Doğum Yerim – Yönetmen: Yasin Ali Türkeri – Yapım: 2011
Ordu'da Bir Argonot – Yönetmen: Rüya Arzu Köksal – Yapım: 2010
45 Gün – Yönetmen: Ömer Güneş – Yapım: 2012
Dünyada Bir Gece Daha – Yönetmen: David Munoz – Yapım: 2012
Mimari Hastalık – Yönetmen: Mounir Fatmi – Yapım: 2011
Ben Geldim Gidiyorum – Yönetmen: Metin Akdemir – Yapım: 2011
Cem Sorguç'la Gazhaneler – Yönetmen: Enis Küçükdoğan – Yapım: 2012
CNEYDO Cennet – Yönetmen: Hüdai Ateş – Yapım: 2011
Elinde Proje Var – Yönetmen: Perihan Bayraktar – Yapım: 2012
Espui – Yönetmen: Anna Soldevila – Yapım: 2012
Geçiş – Yönetmen: Jordana Maurer, Giorgio Poloni – Yapım: 2012
Geçmişten Geleceğe Emanet: Eyüp Ahşapları – Yönetmen: Ümit Aygül – Yapım: 2012
Gündöndü – Yönetmen: Nejla Demirci – Yapım: 2012
Hürriyet Mimari – Yönetmen: Azime Cantaş – Yapım: 2012
İşte Böyle – Yönetmen: Osman Şişman, Özlem Sarıyıldız – Yapım: 2012
Kent Sürgünleri – Yönetmen: Emrah Çam – Yapım: 2012
Kolo'nun Mirası – Yönetmenler: Zümrüt Karatekin, Emir Hilmioğlu – Yapım: 2012
Kovan – Yönetmen: Gökçin Dokumacı – Yapım: 2012
Köprü – Yönetmen: Soner Sert – Yapım: 2012
Lübbey'i Bekleyenler – Yönetmen: Özer Kesemen – Yapım: 2012
Mendelsohn'un Ardı Arkası Kesilmeyen Hayalgücü – Yönetmen: Duki Dror – Yapım: 2012
Modern WC – Yönetmenler: Dila Tapan, Yiğit Tokgöz – Yapım: 2012
Muteni – Yönetmen: Hakan Keleş – Yapım: 2012
Nerede Yaşarsan Yaşa – Yönetmen: Nejla Osseiran – Yapım: 2011
Eski Köprünün Yeni Hayatı – Yönetmen: Velid Gagula – Yapım: 2012
Rampa – Karda Uçmak – Yönetmenler: Cengiz Yüzsever, Filiz Kaynak – Yapım: 2011
Hallways'den Sesler – Yönetmen: Lasse Lau – Yapım: 2012
Hava Yapılari – Yönetmen: Diane Davis Sikora – Yapım: 2012
Sulukule: Kimin İçin Dönüşüm – Yönetmen: Nejla Osseiran – Yapım: 2012
Kent Olarak Okul – Herman Hertzberger – Yönetmen: Moniek van de Vall – Yapım: 2012
Tokludede Düşleri – Yönetmen: Emircan Soksan – Yapım: 2012
Ucube – Yönetmenler: Erol Mintaş, Taylan Mintaş – Yapım: 2012
Agorafobi – Yönetmen: İmre Azem – Yapım: 2013
Tüm Güneşlerden Uzakta – Yönetmen: Isa Willinger – Yapım: 2013
Bir Düş-tü Sulukule – Yönetmen: Müjgan Taner – Yapım: 2012
Bizim Köy – Yönetmen: Kağan Göktepe – Yapım: 2013
Büyükdedem Mimarbaşı Lole – Yönetmen: Haluk Koçoğlu – Yapım: 2013
Cervel-i İstanbul – Yönetmen: Can Eren – Yapım: 2013
Çağdaş – Yönetmen: Nicolangelo Gelormini – Yapım: 2013
Daylight: İstanbul – Yönetmen: Ali Kerem Öner – Yapım: 2013
Dom Novogo Byta – Yönetmenler: Lorenzo Tripodi, Manuela Conti – Yapım: 2013
Kıyı Kıyı – Yönetmenler: Bilge Demirtaş, Özlem Sarıyıldız – Yapım: 2013
Kutsal, New York'un Küçük Suriyesi – Yönetmen: Özge Doğan – Yapım: 2012
Lucien Herve, Kendine Rağmen Fotoğrafçı – Yönetmen: Gerrit Messiaen – Yapım: 2013
İnsan Bir Yer Yaptı – Yönetmen: Yu Shen Su – Yapım: 2012
Maya – Yönetmen: Rodi Yüzbaşı – Yapım: 2012
Bina Toplantısı – Yönetmenler: Carlota Coloma, Adria Lahuerta – Yapım: 2012
Newton Bahçesi – Yönetmen: Peter Spence – Yapım: 2013
Rüya – Yönetmenler: Engin Çetinkaya, Eyüp Taha Kaymaz – Yapım: 2013
Salah'ın Yeri: İşleri Sırasında Bile Açık – Yönetmenler: Nadia Bouferkas, Mehmet Arıkan – Yapım: 2012
Sokakta Nefes Almak – Yönetmen: İbrahim Sertaç Kasaplar Yapım: 2013
Şantiye Beyoğlu – Yönetmen: Meral Candan – Yapım: 2012
Kent M – Yönetmen: Igor Morozov – Yapım: 2012
Tehcir Hikâyeleri – Yönetmenler: Ezgi Sönmez Turan, Pınar Yıldız – Yapım: 2013
Tiyatro Aşkı – Yönetmen: Ali Kağan Kafa – Yapım: 2012
Unutulmuşlar Adası – Yönetmen: Cansu Şahin – Yapım: 2013
Niçin Michele de Lucchi Hakkında Bir Film – Yönetmen: Alessio Bozzer – Yapım: 2013
Aküsüz Araba-Yönetmenler: Konak Vali Kazımpaşa İlkokulu Kısa Film Atölyesi Öğrencileri-Yapım: 2013
Bağ – Yönetmenler: Gözde Efe, Hande Zerkin – Yapım: 2014
Bina Bina Kent – Yönetmen: Sevcan Sönmez – Yapım: 2014
Bir Şehrin Aşırı Acıklı Hikâyesi – Yönetmen: Mustafa Karakaya – Yapım: 2014
Çerçeve – Yönetmenler: Ayten Başer, Gülçin Balta Tezcan – Yapım: 2014
DLRG – Yönetmenler: Antje Buchholz, Sven Flechsenhar, Maja Weyermann – Yapım: 2013
Euritmia – Yönetmenler: Enrico Diego Mandirola, Juan Pablo Aschner Rosselli – Yapım: 2014
Eymir Neden Paylaşılamadı – Yönetmen: Yasin Sönmez – Yapım: 2014
Fırtına – Yönetmen: Aydın Kapancık – Yapım: 2013
Geziyi Hatırlamak – Yönetmen Timurtaş Onan – Yapım: 2014
Arzu Ederim – Yönetmen: Jan Schabert – Yapım: 2013
İstanbul'da Bir Rus Sarayı – Yönetmenler: Onur Barış, Mahir Boztepe – Yapım: 2014
İz Kalır – Yönetmen: Servet Özdemir – Yapım: 2014
Ayrılış – Yönetmen: Joanna Lurie – Yapım: 2012
Misafir – Yönetmen: Demirtaş – Yapım: 2013
Nail V. – Yönetmen: Kurtuluş Özgen – Yapım: 2014
Ölmeseydik Ne İyiydi – Yönetmen: M. Kemal Açıkyol Yapım: 2014
Parkur – Yönetmen: M. Şakir Arslan – Yapım: 2014
Rüzgarın Pietası – Yönetmenler: Stefano Croci, Silvia Siberini – Yapım: 2014
Hassas Şiir: Lina Bo Bardi Mimarlığı – Yönetmen: Belinda Rukschcio – Yapım: 2013
Gökyüzüne Uzanmak – Yönetmenler: Bert Oosterveld, Peter Franken – Yapım: 2013
Son Urartulu – Yönetmen: Fuat Demirhan – Yapım: 2014
Yedikule Bostanları – Yönetmen: Fatih Pınar – Yapım: 2013
910.000 Yönetmenler: Erdem Türkavcı, İbrahim Hakan Kavas – Yapım: 2015
Kerpiçten Hayaller – Yönetmen: Yasemin Akıncı – Yapım: 2014
Sevgim Beton Gibi, Böhm Ailesi – Yönetmen: Maurizius Starkle Drux – Yapım: 2014
Çekçek – Yönetmenler: Can Akbulut, Harun Çavuş – Yapım: 2015
Zamanın Altını – Yönetmen: Barbara Schröder – Yapım: 2015
Grafstract: Bronx'ta Sokak Sanatı Rönesansı – Yönetmen: Dan Perez – Yapım: 2014
Habitat, Kişisel Notlar – Yönetmen: Emiliano Dante – Yapım: 2014
Han – Yönetmen Çağrı İşbilir – Yapım: 2015
Humboldt Oteli: Avila Dağı'ndaki Mucize – Yönetmen: Federico Prieto – Yapım: 2013
Kırmızı Işık Fransa Çok Güzel – Yönetmen: Yasemin Akıncı – Yapım: 2014
Komşu Komşu Huu – Yönetmen: Bingöl Elmas – Yapım: 2014
Koro – Yönetmen: Ahmet Bikiç – Yapım: 2015
Lamekan: Metalaşan Kentin Çöküşü – Yönetmen: İmre Azem – Yapım: 2015
Leviathan'la Yaşamak – Yönetmen: Şirin Bahar Demirel – Yapım: 2013
Meyhane, Dedemin Can Evi – Yönetmen: Mehdi Shabani – Yapım: 2014
Mülksüzler – Yönetmen: Zafer Yorgancı – Yapım: 2014
Ölmez Ağaç: Yırca Direnişi – Yönetmen: Kazım Kızıl – Yapım: 2015
Öteki Kasaba – Yönetmen: Nefin Dinç – Yapım: 2011
Su Bedevileri – Yönetmen: Ömer Güneş – Yapım: 2014
Tarzan Kemal – Yönetmen: Caner Özdemir – Yapım: 2015
Eller – Yönetmen: Miguel G. Morales – Yapım: 2015
Yüzde 12.29 – Yönetmen: Oktay Altunnar – Yapım: 2014

Özel Gösterim Filmleri:
Sisler Kovulunca – Yönetmen: Suha Arın – Yapım: 1986
Hüseyin Anka ile Sinan'ı Tekrar Yorumlamak – Yönetmen: Suha Arın – Yapım: 1990
Tarlabaşı...Tarlabaşı – Yönetmen: Hilmi Etikan – Yapım: 1989
Edirne – Yönetmen: Hilmi Etikan – Yapım: 1998
İstanbul'a Dair – Yönetmen: Enis Rıza Sakızlı – Yapım: 1998
Anadolu Mirası – Yönetmen: Enis Rıza Sakızlı – Yapım: 2000
Kilit Taşı – Yönetmen: Hasan Özgen – Yapım: 1986
Gelenler, Gidenler ve Kalanlar – Yönetmen: Hasan Özgen – Yapım: 2006
Barış İçin Bir Yer: Kayaköyü – Yönetmen: Hilmi Etikan – Yapım: 2005
Arduvaz – Yönetmen: Savaş Güvezne – Yapım: 1996
Kent Suçları Kent Düşleri – Yönetmen: Bengisu Gençay – Yapım: 2004
Dağlılar: Ekmeksiz Toprak – Yönetmen: Luis Bunuel – Yapım: 1933
Noel Hariç Her gün – Yönetmen: Lindsay Anderson – Yapım: 1957
Kentin Üstündeki Eller – Yönetmen: Francesco Rosi – Yapım: 1963
Çıplak Ada – Yönetmen: Kaneto Shindo – Yapım: 1960
Ben Küba'yım – Yönetmen: Mikhail Kalatazov – Yapım: 1964
Yaralı Tuğla – Yönetmenler: Eduard Zorzenoni, Sue Alice Okukubo – Yapım: 2013
Villanueva, El Diablo – Yönetmen: Juan Andres Bello – Yapım: 2012
İstanbul Hayali – Yönetmen: Perihan Bayraktar – Yapım: 2013
Gözdağı – Yönetmen: Can Dündar – Yapım: 2014
Doğu'nun Uygar Kenti Kars – Yönetmen: Hasan Özgen – Yapım: 1999
Ruina - Yönetmen: Markus Lenz – Yapım: 2014
Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek – Yönetmen: Reyan Tuvi – Yapım: 2014
Aşağı Yukarı Galata – Yönetmenler: Çağan Duran, Ali Uluç Kutal – Yapım: 2015
Villa Mairea -Alvar Aalto – Yönetmen: Rax Rinnekangas – Yapım: 2005
Le Cabanon -Le Corbusier - Yönetmen: Rax Rinnekangas – Yapım: 2013
Tadao Ando-Koshino Evi - Yönetmen: Rax Rinnekangas – Yapım: 2009
Melnikov Evi - Yönetmen: Rax Rinnekangas – Yapım: 2007
Casa Estudio-Luis Barragan - Yönetmen: Rax Rinnekangas – Yapım: 2010
Theo'nun Evi - Yönetmen: Rax Rinnekangas – Yapım: 2014

Filmlerin içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz: www.mimarist.org/kurumsal-etkinlikler/ix-istanbul-uluslararasi-mimarlik-ve-kent-filmleri-festivali/3129-festival-katalog.

Kentsel Dönüşüm – Fotoröportajlar
Yönetmen: Fatih Pınar
Ayvansaray – Yapım: 2010
Derbent – Yapım: 2010
Fener-Balat – Yapım: 2010
Gedikpaşa Ayakkabı Esnafı – Yapım: 2010
Haliç Tersaneleri – Yapım: 2010
Haydarpaşa Garı – Yapım: 2009
Kumkapı – Yapım: 2009
Perşembepazarı – Yapım: 2010
Sulukule – Yapım: 2009
Süleymaniye – Yapım: 2009
Tarlabaşı – Yapım: 2009
Yalı Mahallesi-Yenikapı – Yapım: 2010
Zeyrek – Yapım: 2009