Emek Sineması Davasıyla İlgili Belgeler

Emek Sineması davasıyla ilgili belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

12.03.2010/Dava Dilekçesi

12.05.2010/Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı

27.05.2010/Kamer İnşaatın Davalı Yanında Katılma İstemine İlişkin Dilekçe

14.06.2010/Kültür Bakanlığı'nın Yanıtına Yanıt

30.07.2010/İTÜ Teknik Raporundan Fotokopi Alma İstemli Dilekçe

27.12.2010 Keşif ve Bilirkişi İncelemesi İle İlgili Dilekçe

30.05.2011/Havale Tarihli Bilirkişi Raporu

16.06.2011/Ara Karar

24.06.2011/16.06.2011 Tarihli Ara Karara İlişkin Dilekçe

16.11.2011/Yürütmenin Durdurulması

08.12.2011/Bilirkişi Raporuna İtiraz

08.12.2011/Yürütmeyi Durdurulmasının Reddi Kararına İtiraz