Yönetmelikler

Yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İstanbul İmar Yönetmeliği

Sığınak Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK