Şartnameler

Şartnamelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi

TMMOB Mimarlar Odası Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi

TMMOB Mimarlar Odası Taşınmaz Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerine İlişkin Teknik Şartname

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri 2013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

 

TMMOB

Mimarlar Odası

Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve

En Az Bedel Tarifesi